תמונות המטופלים

תמונות ממקרים מעניינים

Show More

טלפון 03-9730740    טלפון חירום 077-5323719   shohamvetcenter@gmail.com

צהבת בכלב

סממנים למחלת הצהבת ניתן לראות בעיניים, בריריות הפה ואפילו בשינוי גוון העור. במקרה הזה הגורם למחלה הינה מחלת כבד קשה