דלפק קבלה
דלפק קבלה

חדר המתנה
חדר המתנה

חדר התאוששות ואשפוז
חדר התאוששות ואשפוז

בחדר זה שוהים המאושפזים הזקוקים לטיפולים אינטנסיביים כגון תרופות לוריד, מתן נוזלים לוריד, הזנה תוך ורידית, תמיכה בחמצן וכו'. כמו כן בחדר זה שוהים בע"ח לאחר הניתוחים השונים לצורך התאוששות

דלפק קבלה
דלפק קבלה

1/17