טלפון 03-9730740    טלפון חירום 077-5323719   shohamvetcenter@gmail.com