• בדיקות רפואיות תקופתיות - לפחות אחת לשנה

  • חיסון משושה לכלבים ומרובעת לחתולים

  • חיסון כנגד מחלת הכלבת והשתלת שבב אלקטרוני

  • טיפולים מונעים כנגד תולעת הפארק

  • טיפולים מונעים כנגד תולעי מעיים

  • טיפולים מונעים כנגד פרעושים וקרציות

  • מעקב גדילה ומשקל

  • בדיקות שיניים תקופתיות

  • הדרכות בגידול גורים וכלבים מזדקנים

רפואה מונעת

טלפון 03-9730740    טלפון חירום 077-5323719   shohamvetcenter@gmail.com