בלט בלוטת העפעף השלישי (Cherry eye)

תופעה שכיחה שנגרמת עקב דלקת חריפה של הבלוטה. את הבלוטה מחזירים למקומה בניתוח