תמונות המטופלים

תמונות ממקרים מעניינים

Show More

טלפון 03-9730740    טלפון חירום 077-5323719   shohamvetcenter@gmail.com

בלט בלוטת העפעף השלישי (Cherry eye)

תופעה שכיחה שנגרמת עקב דלקת חריפה של הבלוטה. את הבלוטה מחזירים למקומה בניתוח